Sprzedaż nieruchomości

2013-02-12

Zapraszamy do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości znajdujących się w Suchej Beskidzkiej - Jasnochowa przy ul. Makowskiego.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach S.A. ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości znajdujących się w wieczystym użytkowaniu z prawem własności budynków na nich położonych:

 


1.    Działki ewid. nr 22747/7 o powierzchni 0,4170 ha, KW nr KR1B/00040432/0, położona w Zawoi przy drodze nr 957, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolami: E101UT, MNT, E102UT, MNT – tereny o funkcji usługowej w zakresie turystyki, rekreacji i usług towarzyszących oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-wypoczynkowej (pensjonatowej).
Działka ogrodzona, częściowo zabudowana (4 domki letniskowe), obok strumyk, odległość od centrum – 1,5 km. W pobliżu działki znajdują się trzy wyciągi narciarskie.
Infrastruktura: kanalizacja ściekowa, prąd, woda, boisko do gry w piłkę siatkową, koszykówkę, tenis, oświetlenie, plac zabaw.

PROPONOWANA CENA: 650.000,- zł

IMG1   IMG2   IMG3   IMG4   IMG5   IMG6   IMG7

 


Oferty z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości” prosimy przesyłać na adres Spółki lub drogą mailową: biuro@prdmwadowice.pl. Oferta powinna zawierać co najmniej proponowaną cenę netto, sposób zapłaty, oświadczenie iż oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i w związku z tym nie wnosi oraz nie będzie wnosił do sprzedającego żadnych roszczeń.

PRDM w Wadowicach S.A. zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta lub odwołania oferty bez wyłonienia którejkolwiek z ofert.
 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach S.A.