Czym się zajmujemy

Przedmiot działalności: 

  1. Spółka oferuje kompleksową budowę oraz remonty dróg, ulic i placów postojowych w technologii asfaltobetonu, SMA, betonu, kostki brukowej, roboty ziemne, rozbiórkowe oraz kanalizacyjne, produkcje i sprzedaż mas bitumicznych, kompleksową budowę i remont obiektów mostowych oraz przepustów, usługi projektowo-kosztorysowe z zakresu budowy infrastruktury drogowej. 
  2. Podstawowym profilem Spółki jest produkcja mas mineralno-asfaltowych na potrzeby wykonywanych robót drogowych zleconych przez inwestorów.  Spółka posiada wytwórnie mas bitumicznych oraz wieloletnie doświadczenie pozwalające wyprodukować zgodną z posiadanymi receptami  masę mineralno asfaltową.  
  3. Główna działalność Spółki ma charakter sezonowy, gdyż w okresie zimowym nie są wykonywane roboty bitumiczne. Spółka zajmuje się również bezpośrednią sprzedażą masy dla zleceń mniejszych w przypadku nadprodukcji. 
  4. Firma wykonuje swoje usługi w budownictwie w segmencie infrastruktury drogowej. Branża ta posiada wieloletnią tradycje. Obecnie większość robót jest zlecana w formie przetargu przez jednostki administracyjne odpowiedzialne za utrzymanie poszczególnych klas dróg. 
  5. Posiadamy kadrę techniczną z wieloletnim stażem i doświadczeniem zdobytym na budowach krajowych i zagranicznych.