Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 Klecza Górna

 

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu - Witold Frasunek

Sekretariat: +48 33 823 38 51,
fax: +48 33 823 38 51
email: biuro@prdmwadowice.pl

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000467984
Sąd Kraków - Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy

NIP 6431763591

Regon 24326671200000

 


Wyświetl większą mapę